Privacy Policy

About That Blonde, gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Mocht je vragen hebben of een verzoek tot verwijderen dan kun je mij bereiken via onderstaande gegevens.

Contactgegevens: info@aboutthatblonde.com


 

About That Blonde verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • Emailadres
  • IP adres
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over uw activiteiten op mijn website

About That Blonde verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • About That Blonde analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Hiervoor gebruik ik Google Analytics, voor hun privacy verklaring verwijs ik je door naar Google.
  • Verzenden van nieuwsbrief door Mailchimp, voor hun privacyverklaring verwijs ik je door naar de site van Mailchimp.

Delen van persoonsgegevens met derden

About That Blonde verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je doen door contact met mij op te nemen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van het recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@aboutthatblonde.com. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. About That Blonde wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

About That Blonde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door middel van het contact formulier of via info@aboutthatblonde.com